Síň slávy české turistiky Jihomoravské oblasti KČT

Do Síně slávy české turistiky jsou uváděni zasloužilí členové a odbory.
Zde uvádíme ty z naší Jihomoravské oblasti KČT. 

Jsou seřazeni sestupně podle data uvedení do síně slávy.

Odbor KČT Brno

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/brno.jpg

Odbor KČT Brno (dnes Klub turistů a lyžařů Brno) se hned po založení pustil do náročné budovatelské činnosti. Postavil útulnu na Macoše a českým turistům zpřístupnil oblast Moravského krasu. V roce 1990 byl obnoven název Klub turistů a lyžařů Brno.

Karel Žůrek (1901–1989)

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/zurek-karel.jpg

Karel Žůrek (1901–1989) byl iniciátorem a jednou z hlavních postav zrodu specializované TJ Klub turistů a lyžařů v roce 1969, v níž byl pak významným činovníkem. Téměř až do své smrti vedl vycházky, organizoval a vedl lyžařské i pěší zájezdy do hor.

Odbor KČT Vyškov

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/vyskov.jpg

KČT, odbor Vyškov – rozvoj intenzivní organizované pěší turistiky, pro značení nových turistických cest, vybudování koupaliště na Pístovickém rybníku a provozování turistických ubytoven.

Odbor KČT Blansko

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/blansko.jpg

Odbor KČT v Blansku byl založen v roce 1903. Od počátku činnosti se odbor věnoval zejména turistice v Moravském krasu, jeho propagaci, značení a udržování cest. Dočasně také spravoval útulnu na Macoše.

Odbor KČT Ivančice

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/ivancice.jpg

Odbor KČT Ivančice působí od roku 1906 s přestávkou způsobenou I. světovou válkou. Zvláštní pozornost je věnována rozhlednám, na kterých se turisté významné podíleli (rozhledny Na Réně, Na Oklikách a Vladimíra Menšíka v obci Hlína).

Ing. Jan Černohlávek (1928–2012)

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/cernohlavek-jan.jpg

Ing. Jan Černohlávek (1928–2012) byl členem odboru KTL Brno. Významné se zasloužil o rozvoj loděnice KáČaTa po stránce sportovní i výstavby a údržby.

Jiřina Kračmerová (1925–2001)

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/kracmerova-jirina.jpg

Jiřina Kračmerová (1925–2001). Základy její turistické činnosti se datují do roku 1962, naplno své aktivity rozvinula po roce 1980. V roce 1990 se zasloužila o znovuobnovení KČT ve Znojmě.

Odbor KČT Znojmo

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/znojmo.jpg

Odbor KČT Znojmo. Valná hromada, na které byl odbor KČST ve Znojmě založen, se konala 25. března 1919. Nyní žije odbor bohatým turistickým životem. V roce 2009 vydal odbor rozsáhlou publikaci u příležitosti 90 let založení odboru KČT ve Znojmě.

Karel Zobal (1884–1937)

Karel Zobal, foto archiv KČTKarel Zobal (1884–1937). Zapojil se do vlastenecké české komunity a stal se jednatelem Besedy Znojemské. Byl zakládajícím členem a předsedou Klubu československých turistů ve Znojmě. Je autorem turistických průvodců Podyjí z roku 1927 a města Znojma z roku 1933.

Ing. JUDr. Rudolf Štancl (1921–2008)

/sites/default/files/users/user1/foto/sin-slavy/stancl-rudolf.jpg

Ing. JUDr. Rudolf Štancl (1921–2008). Zasloužilý mistr turistiky. Vydal mnoho knih, zpracoval historii turistiky Jihomoravského kraje.

Stránky