Odbor KČT Vyškov

Vyškov – Pistovice, foto archiv KČT

​Uveden do Síně slávy v roce 2017

Založení Klubu českých turistů ve Vyškově dne 25. dubna 1925 se stalo významným krokem pro rozvoj intenzivní organizované pěší turistiky, pro značení nových turistických cest, vybudování koupaliště na Pístovickém rybníku a provozování turistických ubytoven.   

Přes některé problémy a organizační změny v následujících historických obdobích (např. události za druhé světové války a vzniklá ztráta části vycházkového prostoru, začlenění odboru do TJ Sokol a později do ČSTV v poválečných letech) nebyla činnost odboru nikdy přerušena. Turisticky velmi bohatá byla léta sedmdesátá a osmdesátá, kdy kromě jiného začíná odbor organizovat Pochod osvobození Vyškova. 

V roce 1990, kdy se odbor KČT ve Vyškově stal samostatným subjektem, pokračovala hlavně  pěší turistika. V roce 2000 se odbor ocitá v existenční krizi, která byla získáním nového předsedy a volbou výboru v roce 2003 překonána. Postupně se zvětšovala členská základna a začala se rozvíjet současná mnohostranná turistická činnost vyškovského odboru.