Odbor KČT Ivančice

Ivančice, foto archiv KČT

Uveden do Síně slávy v roce 2013

Odbor KČT Ivančice ostavil v roce 2012 85 let činnosti. Působí dodnes od roku 1906 s přestávkou způsobenou I. světovou válkou. K obnovenému založení odboru došlo 1. května 1927 s počtem 92 členů. Od té doby vyvíjel odbor pravidelnou činnost, což je dokumentováno v osmi kronikách a mnoha fotografiích. Od roku 1987 odbor pravidelné v pětiletých cyklech pořádá výstavy o své činnosti. Ve vydaném almanachu je činnost uvedena s poukazem na spolupráci s různými spolky. Zvláštní pozornost je věnována rozhlednám, na kterých se turisté významné podíleli (rozhledny Na Réně, Na Oklikách a Vladimíra Menšíka v obci Hlína).

V současnosti má odbor 120 členů, řadu obětavých funkcionářů, vedoucích a cvičitelů. Turistický oddíl mládeže je aktivní od roku 1966. Svou tradici mají základny dona i v zahraničí. Odbor pravidelně organizuje soutěže a turistické závody na krajské i celostátní úrovni.