Ing. JUDr. Rudolf Štancl (1921–2008)

Ing. JUDr. Rudolf Štancl (1921–2008), foto archiv KČT

Uveden do Síně slávy v roce 2009

Narodil se 11. března 1921 v Brně, zemřel 26. února 2008 v Brně. Zasloužilý mistr turistiky, Čestný člen KČT CR a Jihomoravské oblasti. Významně se podílel na rozvoji turistiky v rámci Brna, Jihomoravského kraje a celé ČR. Jako aktivní účastník domácího odboje proti fašismu byl v letech 1940 až 1945 vězněn. Absolvoval gymnázium a právnickou fakultu v Brně, Vysokou školu ekonomickou v Praze. Významná byla jeho publikační činnost. Vydal mnoho knih, zpracoval historii turistiky Jihomoravského kraje. Bohatá byla i jeho lektorská činnost. Členem KČT se stal v roce 1940. Získal mnohokrát výkonnostní třídy a odznaky. Jako funkcionář působil v TJJ Slavia Vysoké školy Brno. Aktivní byl v MěV ČSTV Brno, v ústředí pak místopředsedou Výboru svazu turistiky ČÚV ČSTV. Jeho činnost byla mnohokrát oceněna. Do posledních dnů svého života se zajímal, čím žije turistika v Brně i celé ČR.