Ing. Jan Černohlávek (1928–2012)

Ing. Jan Černohlávek (1928–2012), foto archiv KČT

Uveden do Síně slávy v roce 2013

Jan Černohlávek byl členem odboru KTL Brno. Narodil se 13. srpna 1928 v Brně, zemřel 18. června 2012, pochován je v Brně. Vystudoval lesnickou fakultu, pracoval jako lesnický typolog. Byl členem Sokola Jehnice, v roce 1970 vstoupil do tehdejšího Klubu turistů a lyžařů v Brně. Hlavni činnost byla ve vodáckém oddílu na Káčatech, byl zde předsedou až do roku 2006, čestným předsedou až do konce svého života. Jezdil na běžkách a podílel se významně na organizování přejezdů doma i v zahraničí. Byl členem komise lyžařské turistiky, předsedou komise ochrany přírody. Byl aktivní i na krajské úrovni. Významné se zasloužil o rozvoj loděnice KáČaTa po stránce sportovní i výstavby a údržby. Zpracoval historii turistiky v Brně, Káčat, rodných Jehnic a hlavně psal o Babím lomu a jeho rozhledně. Obdržel mnohá ocenění, mj. Čestný odznak V. Náprstka, je čestným členem Jihomoravské oblasti.