Systém turistického značení KČT

foto archiv IML

Pěší značení

Pěší trasy jsou zcnačeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10x10 cm.

V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na šipku. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka, pro místní trasy je někdy použito místní značky. Na koncích značených tras najdete koncovou značku a různé krátké významové odbočky jsou značeny speciálními značkami odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky.

Turistická pěší značka
Pásová značka

Turistická pěší značka
Šipka

Turistická pěší značka
Vícebarevná značka

Turistická pěší značka
Místní značka

Turistická pěší značka
Koncová značka

Turistická pěší značka
Odbočka k vrcholu či vyhlídce

Turistická pěší značka
Odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu

Turistická pěší značka
Odbočka ke studánce
nebo pramenu

Turistická pěší značka
Odbočka k jinému
zajímavému objektu

Turistická pěší značka
Značení naučné stezky

Turistická pěší značka
Turistická tabulka

Turistická pěší značka
Turistická směrovka

Lyžařské značení

Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších, používá se stejných druhů značek, stejné tabulky i směrovky, zachovávají se i jejich rozměry. Odlišná je pouze barva krajních pásů značek, která je oranžová. Vnitřní pás pak může být červený, modrý, zelený nebo bílý. Lyžařské směrovky mají podkladovou barvu také oranžovou.

Lyžařské značení    Lyžařské značení

Cykloznačení

V České republice se používají dva základní druhy značení – silniční a terénní. Převažuje Silniční značení, které se používá na většině značených cyklotras. Terénní značení se používá hlavně v horských oblastech a špatně přístupných místech vhodných jen pro horská kola (MTB).

Silniční cykloznačení

Značky mají žlutou pokladovou barvu a jsou označeny symbolem kola. Trasy jsou značeny čísly nebo logy a mohou být doplněny i piktogramy. Značky jsou součástí dopravního značení. Značené trasy vždy vedou z jednoho místa do druhého a netvoří okruhy. Výjimkou mohou být některé tematické trasy značené logy, které někdy okruhy vytváří.

Směrové tabulky obsahují číslo trasy. Směrové tabule také názvy cílů a vzdálenosti k nim. Horní řádek uvádí koncový cíl a na každém rozcestí se jeho název na každém rozcestí stále opakuje. U dálkových tras se v horní řádce uvádí významný cíl ve vzdálenosti kolem 25-35 km. Dolní řádek uvádí název následujícího rozcestí.

Cykloznačení  Cykloznačení

Terénní cykloznačení

V horských oblastech, nebo na těžko přístupných trasách se můžeme setkat se značkami vycházející z pěšího značení s tím rozdílem, že značky jsou na žlutém podkladu. Používají se stejně jako pěší značení. Na rozcestích jsou směrovky a trasa je vyznačena pásovým značením se žlutými vodícími pruhy. Další změnou je, že se pro cyklisty používá místo žluté značky bílá.

Cykloznačení  Cykloznačení  Cykloznačení  Cykloznačení  Cykloznačení Cykloznačení