Karel Žůrek (1901–1989)

Karel Žůrek (1901–1989), foto archiv KČT

​Uveden do Síně slávy v roce 2017

Karel Žůrek se narodil 21. prosince 1901 v Hulíně. Po maturitě nastoupil na vojnu do armády Československé republiky, v níž sloužil u horských myslivců v Ružomberku. Po návratu z vojny získal zaměstnání v Brně. Do KČST vstoupil v roce 1924. Ve třicátých letech byl činovníkem v brněnské župě i v odboru Brno v různých funkcích. Nepřetržitě vodil vycházky, organizoval a vedl dvoudenní i týdenní a delší akce lyžařské a pěší turistiky. V odboru i župě organizoval lyžování a lyžařskou turistiku. Od roku 1934 až do okupace byl přispěvatelem, později odpovědným redaktorem župního časopisu Našim turistům.  

V prosinci 1939 byl gestapem zatčen jako člen odbojové organizace Obrana národa. Byl vězněn v káznicích Říše a v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau. Do Brna se vrátil koncem května 1945 a ihned se zapojil do práce v KČT. V roce 1948 pomáhal zachovat pro turistiku majetek odboru Brno I a udržet členskou základnu při nuceném převodu do Sokola Žabovřesky. Zde byl předsedou odboru i funkcionářem TJ.

Byl iniciátorem a jednou z hlavních postav zrodu specializované TJ Klub turistů a lyžařů v roce 1969, v níž byl pak významným činovníkem. Téměř až do své smrti vedl vycházky, organizoval a vedl lyžařské i pěší zájezdy do hor. Jako činovník a aktivní vedoucí akcí tak pracoval více než 60 let. Zemřel v roce 1989.