Odbor KČT Blansko

Blansko, foto archiv KČT

​Uveden do Síně slávy v roce 2015

Odbor KČT v Blansku byl založen v roce 1903. Od počátku činnosti se odbor věnoval zejména turistice v Moravském krasu, jeho propagaci, značení a udržování cest. Dočasně také spravoval útulnu na Macoše.

Po stagnaci v době 1. světové války se od roku 1920, už jako odbor KČST, plně účastnil rozvoje československé organizované turistiky. Vybudoval turistické noclehárny, hledal a vytyčoval nové cesty a s úspěchem se staral o to, aby oblast Moravského krasu byla přírodním parkem, přístupným turistům. V roce 1937 měl odbor 190 členů.

Po 2. světové válce navázal odbor na minulou činnost a navíc v něm byla založena jeskynní a lyžařská sekce. V roce 1948, po zrušení KČT, byl převeden do Sokola Blansko a později se stal závodním odborem turistiky TJ Sokol Metra Blansko. Po období organizačních zmatků odbor opět rozvinul všestrannou činnost dospělých i mládeže. Zapojil se i do výkonnostní turistiky, včetně pořádání dálkových pochodů s účastí převyšující i tisíc turistů.

V roce 1990 se odbor turistiky opět stal odborem KČT. V následujících letech byla jeho činnost významná nejen v oblasti vycházkové turistiky, ale také zájezdy, rozsáhlou cykloturistikou, pořádáním dálkových a turistických pochodů a bohatou činností TOM, včetně letních táborů a velmi úspěšné účasti na turistických závodech.