Odbor KČT Znojmo

Znojmo, foto Wikimedia Commons

Uveden do Síně slávy v roce 2010

Podmínky k založení odboru Klubu československých turistů ve Znojmě nastaly po vzniku samostatné republiky po 1. světové válce. Valná hromada, která se koná 25. března 1919, založila odbor KČST s počtem 99 členů. Předsedou byl zvolen soudní rada JUDr. František Ježek, od roku 1921 pak ředitel měšťanské školy Karel Zobal. V roce 1925 byla založena Podyjská župa se sídlem ve Znojmě s předsedou Karlem Zobalem. Úspěšná činnost turistů byla narušena 2. světovou válkou. Turistická činnost byla obnovena až v roce 1946. Ke druhému přerušení KČST došlo po únoru 1948. Turisté pokračovali v činnosti pod jinými spolky. Ke znovuobnovení činnosti KČT došlo v roce 1990, poté docházelo k organizačním změnám. V roce 2007 pak vznikl odbor pod názvem Odbor KČT Znojmo. Nyní žije odbor bohatým turistickým životem. Organizuje pochod „Znojemským Podyjím“ – memoriál Jiřiny Kráčmerové. Významnou akcí je jarní Eurovýšlap Znojmo – Retz. V roce 2009 vydal odbor rozsáhlou publikaci u příležitosti 90 let založení odboru KČT ve Znojmě.