Karel Zobal (1884–1937)

Karel Zobal, foto archiv KČT

Uveden do Síně slávy v roce 2010

Narodil se 27. srpna 2884 v Sopce u Mělníka. Zemřel 14. března 1937 ve Znojmě. Do Znojma přišel v roce 1910 na Matiční měšťanskou školu jako odborný učitel kreslení. Zapojil se do vlastenecké české komunity a stal se jednatelem Besedy Znojemské. Dne 25. března 1919 byl zakládajícím členem Klubu československých turistů ve Znojmě. V lednu 1921 byl zvolen předsedou. Tuto funkci vykonával až do konce života v roce 1937. V činnosti KČST se zasloužil o postupné přeznačení všech turistických tras na Znojemsku. Je autorem turistických průvodců Podyjí z roku 1927 a města Znojma z roku 1933. V prosinci 1925 z jeho iniciativy vznikla Podyjská župa, byl jejím předsedou a tuto funkci také vykonával až do svého skonu. Manželka Marie pocházela ze Starého Hobzí v okrese Jemnice, po úmrtí svého manžela se odstěhovala do Prahy. Měli dceru Zoju. Kontakty s rodinou se nepodařilo zjistit, není známo místo uložení zesnulého. Pamětní deska je od roku 2009 umístěna na Mariánském náměstí ve Znojmě.