Kontakty

Jihomoravská oblast

Výbor Jihomoravské oblasti KČT

předsedkyně:
    Ing. Hana Slabáková
    tel: 736 754 098, e-mail: slabakova@kct.cz

místopředseda:
    Ing. Antonín Moravec
    tel. 732 290 586, e-mail: antmoraveckl@seznam.cz

místopředseda a cykloznačení:
    Ing. Pavel Rabušic
    tel. 733 314 855, e-mail: pavel.rabusic@volny.cz

předseda krajské komise značení:
    RNDr. Alois Zeman, e-mail: lojza.zeman@seznam.cz

sekretář krajské komise značení:
    Ing. Milan Pernica, CSc., tel: 736 754 137, e-mail: kct.znacjm@volny.cz

Webové stránky

adresa oblastního webuhttps://www.kct-jmo.cz
správce oblastního webu: Ing. Michael Stanovský, tel: 603 538 168, e-mail: stanovsky@kct.cz

Sídlo oblastního sekretariátu

adresa: Křížkovského 29, 603 00 Brno
e-mail: kctjmo@seznam.cz
telefony: 736 754 070 (Luděk Leder)

úřední hodiny: každé pondělí 15.30 - 16.30 hod. mimo školní prázdniny

Seznam odborů

Seznam odborů naleznete na jiném místě tohoto webu.