Kontakty

Výbor Jihomoravské oblasti KČT

Jihomoravská oblastpředsedkyně:
    Ing. Hana Slabáková
    tel: 736 754 098, e-mail: slabakova@kct.cz

místopředseda a sekretář:
    Ing. Luděk Leder
    tel: 736 754 070, e-mail: l.leder@seznam.cz

místopředseda:
    Ing. Antonín Moravec
    tel. 732 290 586, e-mail: antmoraveckl@seznam.cz

předseda krajské komise značení:
    RNDr. Alois Zeman, e-mail: lojza.zeman@seznam.cz

sekretář krajské komise značení:
    Ing. Milan Pernica, CSc.,
    tel: 736 754 137, e-mail: kct.znacjm@volny.cz

cykloznačení:
    Ing. Pavel Rabušic, tel. 733 314 855, e-mail: pavel.rabusic@volny.cz

Sídlo

adresa: Křížkovského 29, 603 00 Brno
e-mail: kctjmo@seznam.cz

webové stránky: https://www.kct-jmo.cz
nové webové stránky: https://jmo.stanovsky.eu

úřední hodiny: každé pondělí 15.30 - 16.30 hod. mimo školní prázdniny

Seznam odborů

Seznam odborů naleznete na jiném místě tohoto webu.