Výhody členství v KČT

Turistický slevový systém EUROBEDSVěrnostní systém SPHERE

Slevový systém Eurobeds a Sphere

Každý člen KČT se stává účastníkem turistického slevového systému Eurobeds (slevy v památkových objektech, na chatách v ČR, na Slovensku, v Rakousku a v Německu – a řada dalších slev) a věrnostního programu Sphere.

Slevy na produkty a služby od partnerů členové KČT uplatňují na platný členský průkaz KČT.

Chata Werfener Hütte se nachází v nadmořské výšce 1,969 m na úpatí Hochthrons a je nejvyšším  útočištěm v salzburském Tennengebirge (foto Andreas Jakwerth)
Chata Werfener Hütte se nachází v nadmořské výšce 1,969 m
na úpatí Hochthrons a je nejvyšším  útočištěm
v salzburském Tennengebirge (foto: Andreas Jakwerth)

Slevy na ubytování

Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platným členským průkazem) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR (převážně na chatách v majetku KČT), na Slovensku, v Rakousku a v německém Bavorsku.

Slevy na dopravu

Railjet Českých drah (foto Wikimedia Commons)
Railjet Českých drah (foto: Wikimedia Commons)

Kilometrická banka ČD (sešitek s kupóny na 2000 km ujetých vlakem ve 2. třídě). Klub českých turistů přispívá svým členům na nákup Kilometrické banky používané k cestám na turistické akce 200 Kč. Tuto slevu může každý člen KČT čerpat maximálně 2x ročně. Slevu proplácí členům oblastní sekretariáty.

Časopisy Turista a lidé&HORY

Člen KČT má výhodnější předplatné klubového časopisu TURISTA (vychází 10x ročně, z toho dvě dvojčísla). V tomto časopise je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí. Nárok na slevu má člen s TOP členstvím – objednávka se provádí přes mateřský odbor KČT.

Člen KČT s platným členstvím může získat celoroční předplatné na časopis lidé&HORY (6 čísel) za stejných podmínek jako člen alpenverein.cz, tedy za pouhých 295 Kč (místo 465 Kč). Časopis lidé&HORY je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu přes 100 stran, který osloví všechny sportovce, jejichž hřištěm je svět hor a skal. Hlavním cílem časopisu je čtenáře pobavit a zároveň mu předat cenné informace, které využije v praxi.

Člen KČT si může objednat časopis lidé&HORY na adrese predplatne@lideahory.cz. Do objednávky je nutné uvést jméno a adresu nebo adresu, kam chce časopis nechat posílat, telefonní i mailový kontakt, číslo průkazu KČT a číslo odboru KČT, kde je registrován. Současně je třeba poukázat čásku 290 Kč na účet vedený u Fio banky: 2500449698/2010.

Mapy Klubu českých turistů

Mapy KČT

Všechny vydané tituly zelené edice map se pro členy KČT dají koupit za mimořádně výhodné ceny přímo na e-shopu společnosti TRASA (vydavatel map) trasa.shop5.cz, u regionálních prodejců, v turistickém Infocentru KČT v Praze 2 a na oblastních sekretariátech KČT (pokud si je nechávají posílat).

S platným členským průkazem můžete získat slevu při nákupu turistické mapy KČT ve výši cca 20% oproti běžné prodejní ceně. 

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací. Některé akce jsou vyhrazeny pouze pro členy KČT

Pojištění členů

Centrálně jsou pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT (vedoucí a cvičitelé) a značkaři. Pro ostatní členy platí úrazové pojištění Českého olympijského výboru, které Klub českých turistů jako člen ČOV využívá.

Směrnice 

SMĚRNICE KČT ORG 3/2016 – Členské příspěvky a členství v KČT naleznete v Datovém skladu KČT, ve složce »Směrnice a metodické listy/ORG 3«