Jiřina Kračmerová (1925–2001)

Jiřina Kračmerová, foto archiv KČT

Uvedena do Síně slávy v roce 2011

Narodila se 26. března 1925 ve Znojmě, kde prožila dětství až do začátku 2. světové války, kdy musela s rodiči město opustit. Po skončení války se vrací a plně se zapojuje do sportovního dění. Základy její turistické činnosti  se datují do roku 1962, naplno své aktivity rozvinula po roce 1980. V roce 1990 se zasloužila o znovuobnovení KČT ve Znojmě. O šest let později byla zakladatelka oblasti KČT Podyjí a stala se jeho předsedkyní. Svědomitě připravovala všechny turistické akce, organizovala přípravu a průběh Euroranda 2000 a 2001 v části národního parku Podyjí. K 75. narozeninám byla její činnost oceněna Čestným odznakem V. Náprstka. Turistický pochod Znojemským Podyjím je na její počest nazván Memoriál Jiřiny Kračmerové. Zemřela 29. října 2001 ve Znojmě, kde je též pochována.