Značení turistických tras v Jihomoravském kraji (zpráva 2012)

foto archiv IMLKlub českých turistů je také garantem značení turistických tras. Rozsah sítě pěších značených tras v našem kraji činí přes 3000 km. Kromě toho se pěší značkaři starají ještě o 79 km lyžařských značených tras v obvodu Blansko a Brno a o 156 km terénních cykloturistických tras v obvodech Brno a Znojmo, vyznačkovaných pásovými cykloturistickými značkami. Obnova jedné třetiny sítě těchto tras byla v roce 2012 splněna v plném rozsahu, takže trasy by měly spolehlivě sloužit široké veřejnosti.

V uplynulém roce bylo provedeno i několik významnějších změn v síti pěších značených tras. Především jsme se snažili zapojit do naší sítě nově vznikající rozhledny. To se týká úpravy průběhu značených tras v okolí nové rozhledny na Chocholíku nad Drnovicemi u Vyškova, ale především rozhledny na Přítlucké hoře na Břeclavsku, pro jejíž zpřístupnění byly vytvořeny dvě nové trasy o celkové délce 11,5 km. Z iniciativy znojemského vinařského podniku Lahofer byla vytvořena nová zelená trasa o délce 18 km spojující významné vinice na Šobesu s vinicemi v okolí Ječmeniště při rakouských hranicích. Tato trasa umožňuje současně navštívit vedle řady vinných sklepů i zpřístupněné pěchotní sruby Zatáčka a Zahrada vojenského pohraničního opevnění z r. 1938 u Šatova. V příštím roce bude tato trasa prodloužena až do Jaroslavic s archivními vinnými sklepy vinařského podniku Znovín v zámeckých sklepích. V tomto roce dojde rovněž k přeložení zelené značky z údolí Vrbovce u Bystrce od ohrady černé zvěře západně kolem památného dubu Troják, kolem jz. okraje Kohoutovic ke koniklecové přírodní rezervaci Kamenný vrch a nově obnoveným lesoparkem Nový Lískovec s rozhlednou k zastávce MHD Koniklecová.

foto archiv IML

Rovněž informační systém všech pěších tras je na dobré úrovni. V uplynulém roce bylo vyměněno celkem 264 ks směrovek z celkového počtu 4509 ks a provedena údržba 75 ks směrovníků a stojanů s vývěsními mapami z celkového počtu 524 ks. V minulém roce bylo osazeno 10 ks nových stojanů s turistickými vývěsními mapami na Hodonínsku a vyměněna řada starších vývěsních map za nové. O síť pěších značených tras se v našem kraji stará celkem 106 dobrovolných značkařů, z nichž se na plnění plánu obnovy v roce 2012 podílelo 100. Ti v terénu odpracovali 5017 hodin, což je 50 hodin na značkaře.

Rozsah sítě silničních cyklotras se v našem kraji pohybuje kolem 2200 km a stále mírně narůstá. Kolektiv našich cykloznačkařů provádí průběžnou kontrolu jejich stavu tak, aby mohl poskytnout podklady pro každoroční údržbu asi poloviny jejich kilometráže. Kromě výměny poškozených značek, kterou zajišťujeme vlastními silami, je nutno provádět osazování nových značek dodavatelským způsobem. Cykloznačkařů není nikdy dost, hledáme proto nové zájemce, kteří by pomohli při kontrolách cyklotras hlavně na Blanensku, Vyškovsku a Znojemsku. Jedná se o nenáročnou práci hlavně v terénu, kdy cykloznačkař projede na kole jednu nebo více cyklotras a zaznamená si závady ve značení. Ty pak pak doma zapíše do příslušného tiskopisu a předá předsedovi značkařského obvodu. Za tuto bezplatnou práci má nárok na úhradu cestovních výdajů a malou odměnu za zpracování výsledků kontroly. Zájemce vyškolíme. Máte-li o tuto činnost zájem, pište na e-mail pavel.rabusic@volny.cz nebo volejte 733 314 855.

foto archiv IML

Podobně jako v jiných krajích se i u nás objevují snahy po značkování hipotras. Pro ně je určena čtvercová bílá značka o délce strany 100 mm s barevným kruhem o průměru 60 mm uprostřed. První hipotrasy v délce 53,5 km mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí a na území jižní části NP Podyjí vznikly v našem kraji v roce 2007. Bez spolupráce s KČT vznikají v současné době značené hipotrasy na Vyškovsku a Hodonínsku,

Údržba celé sítě značených tras s výjimkou hipotras je financována z prostředků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, od nějž jsme na tuto činnost v roce 2012 obdrželi 650 000 Kč. Za tuto podporu velmi děkujeme.

Značení turistických tras patří k nejvýraznější všeobecně prospěšné činnosti Klubu českých turistů, kterou se prezentuje nejširší veřejnosti. Proto bychom velmi ocenili všechna upozornění na případné nedostatky v síti našich značených tras všech přesunů včetně věcných návrhů na aktualizaci jejich průběhu. Své případné připomínky zasílejte na adresu Jihomoravské oblasti KČT nebo na e-mailovou adresu kct.znacjm@volny.cz.

JMO KČT, 27. listopadu 2012