Zemřel Jiří Kýn

Zemřel doc. Ing. Jiří Kýn, CSc., dlouholetý člen Klubu českých turistů, foto archív

Zemřel doc. Ing. Jiří Kýn, CSc., dlouholetý člen Klubu českých turistů, foto archív

V neděli 19. dubna 2020 zemřel ve svých nedožitých 97 letech doc. Ing. Jiří Kýn, CSc., dlouholetý člen Klubu českých turistů. Narodil se 11. srpna 1923 v Jistebnici u Tábora, zemřel ve Vyškově.

Odešel člen odboru Vyškov, člověk, který celý svůj volný čas věnoval turistice. Nenajde se snad místo, které by neprošel a nezavedl tam nejen svoji svou rodinu a své vyškovské přátele. Nachodil tisíce kilometrů, hlavně po českých a slovenských horách. Pro turistiku dokázal získat všechny, kteří měli zájem o pohyb v přírodě.

Zemřel doc. Ing. Jiří Kýn, CSc., dlouholetý člen Klubu českých turistů, foto archív

Členem Klubu českých turistů se stal již ve čtyřicátých letech 20. století. Ve svých aktivních profesních letech působil jako učitel na Vojenské technické akademii v Brně, kde získal titul inženýr a vědeckou hodnost kandidáta věd, později pak jako učitel ve Vyškově. Po odchodu z činné vojenské služby se začal plně věnovat rozvoji turistiky nejen ve Vyškově, ale i v celé jihomoravské oblasti. Jeho turistický zájem a aktivita byla velmi široká. V sedmdesátém roce minulého století založil první turistický oddíl mládeže (TOM) ve Vyškově a získal tak řadu nadšených mladých turistů a dalších vedoucích turistických akcí.

Snad největší kus turistické práce odvedl tím, že se v sedmdesátých letech začal věnovat svému velkému koníčku – značení turistických tras. Se svojí ženou a několika přáteli působil jako značkař jihomoravské oblasti, od roku 1985 pak jako předseda značkařského obvodu Vyškov. Za svoji práci získal řadu turistických ocenění a vyznamenání, především jedno z nejvyšších – čestný odznak Vojty Náprstka.

Práce s mládeží a značení však nebylo jeho jediným turistickým zájmem. Věnoval se i turistice seniorů, když v devadesátých letech 20. století založil kroužek vojenských turistů – důchodců, který vedl více než deset let. Nápaditost plánovaných výletů, jejich precizní připravenost a vedení si získávalo uznání a obdiv u všech zúčastněných. Jiří Kýn zastával v Klubu českých turistů řadu funkcí, postupně v oblasti práce s mládeží, ve značení turistických cest a jako neúnavný organizátor turistických akcí. Za svůj celoživotní aktivní přínos české turistice obdržel čestné uznání k 130 letům KČT se zlatou pamětní medailí. Jeho turistické nadšení, zápal pro turistiku a přátelství zůstává v paměti všech, kteří se s ním setkávali.

RNDr. Jana Pavlíková
předsedkyně KČT, odboru Vyškov

rubrika: