Za krásami okolí Nedvědice

Sýkořský les, foto Luděk Kühr, Alpdest CEE, outdooractive.com
Sýkořský les,
foto Luděk Kühr, Alpdest CEE
outdooractive.com

Klub českých turistů, odbor Nedvědice letos pořádá 47. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice v důsledku světové pandemie takto:

Datum pochodu 5. září 2020. Tento den je určen těm, kdo obvykle bývají v průběhu pochodu v sokolovně a na kontrolách, zkrátka pořadatelům.

Další, kdo byste rádi některou z tras 47. ročníku pochodu Za krásami okolí Nedvědice rádi prošli a byli započítáni mezi letošní účastníky, můžete učinit následovně:

Zvolte si trasu, na www.nedvedice.cz si můžete najít její popis a vydejte se někdy mezi 1. a 31. 8. 2020 do přírody. To při dodržení všech nařízení a pravidel, která v době, kdy se vydáte, budou platit!
Následně napište na adresu vedoucího pochodu petrvejrosta@seznam.cz , kterou trasu jste šli. Budete-li chtít tradiční diplom, domluvíme se mailem, jak jej předáme.

V průběhu pochodu vzpomeňme na účastníky i pořadatele, kteří tu s námi už být nemohou.

Důrazně žádáme turisty, aby se nikde nepřibližovali k narovnaným kládám! Buďte celkově opatrní, cesty v lesích nejsou až na výjimky tak dobře schůdné, jak jsme byli zvyklí. Trasy jsme se snažili po dohodě s Lesy České republiky vybrat tak, abyste si den mohli příjemně užít.

Trasy

Nedvědice - foceno z kopce nad městysem, foto Pernak 1, Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0
Nedvědice - foceno z kopce nad městysem
foto Pernak 1, Wikimedia Commons
licence CC BY-SA 3.0

50 km: Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Hrádky – Černovice – Hluboké – Rozseč nad Kunštátem – Crhov – Olešnice – Prosetín – Štěpánov – Ujčov – Kasany – Nedvědice

30 km: Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Hrádky – Černovice – Tasovice – Žalov – Hodonín – Chlébské – rybářský areál – Nedvědice

20/18/15 km: Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – (Hrádky/Chlébské) – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice

10 km: Nedvědice – Pod Horou – Černvír – Křížovice – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice

10 km: Doubravník žel. st. – „vratka 360 m n. m.“ – „vratka“ 507 m n. m. – Křížovice – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice

7 km s Českým rozhlasem Brno nejen pro kočárky: Nedvědice – Pod Horou – Černvír – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice

Turisté, kteří máte zájem o trasu na kole, vyberte si některou z pěších tras, přizpůsobte si ji své chuti a možnostem, případně si zvolte trasu vlastní. Pozor na momentální stav cest v lesích!

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností a podle toho volit délku trasy. Každý zodpovídá sám za sebe, rodiče za své děti. Trasa 50 km je pro účastníky starší 15 let.

Účast v roce 2019: 852 turistů, průměrná účast za všechny ročníky je 618.

Věřme, že 48. ročník, který připravíme na 24. dubna 2021, bude už v obvyklé režii. Rok 2021 bude navíc jubilejním rokem KČT, odboru Nedvědice (založen r. 1921, obnoven r. 1971).

 

rubrika: