PhDr. Miroslav Vahala (1917–1996)

Miroslav Vahala, foto archiv KČT

Uveden do Síně slávy v roce 2004

Narodil se a žil v Brně. Před 2. světovou válkou působil v sokolském pobytu v přírodě. Za války byl za protifašistickou činnost vězněn. Od roku 1956 až do konce sedmdesátých let stál v čele krajských, českých i federálních výborů Svazu turistiky. Byl organizátorem krajských, celostátních i mezinárodních turistických srazů. Jako autor i spoluautor metodických publikací se podílel na udržení samostatného postavení turistiky v tehdejším systému tělesné výchovy. Byl výraznou osobností, která se zasloužila o zachování kontinuity české turistiky.