Jiří Kýn, nestor vyškovských značkařů, oslavil 95 let

Jiří Kýn, nestor vyškovských značkařů, oslavil 11. srpna 2018 významné životní výročí
Jiří Kýn, nestor vyškovských značkařů, oslavil 11. srpna 2018 významné životní výročí

Dne 11. srpna 2018 oslavil své životní jubileum doc. Ing. Jiří Kýn, CSc.  z vyškovského odboru KČT. K jeho 95. narozeninám mu přišel poblahopřát  a poděkovat za  mnohaletou práci  a přínos pro rozvoj  turistiky první  místopředseda KČT  Zdeněk Cabalka,  který mu při té  příležitosti předal  zlatou pamětní  medaili ke 130.  výročí vzniku Klubu  českých turistů. Za  turistický odbor se  k přání připojila  předsedkyně odboru  Jana Pavlíková, Blažena  Floriánová a Jaroslav  Nechvíla. Za účasti jeho  blízkých, syna s rodinou,  proběhlo srdečné setkání  se vzpomínáním na  turistická léta oslavence  a na jeho mnohaletou  turistickou činnost. Při  posezení nechyběly  ani osobní vzpomínky  přítomných na společně  prožité turistické akce a  různé příhody.

Jiří Kýn všechen svůj volný čas věnoval turistice, a to nejen v odboru KČT.  Na vycházky a výlety se vydával se svou manželkou i několikrát za týden, a  kilometry, které nachodil po celé republice, se ani nedají spočítat. Významně také přispěl k rozvoji pěší turistiky KČT. V roce 1970 založil a  úspěšně vedl první turistický oddíl mládeže (TOM) ve Vyškově, jehož členové  dodnes na tato léta rádi vzpomínají. Ve svém volném čase se řadu let věnoval  značkařské práci a zvyšování kvalifikace nových značkařů. Jeho „značkařské stopy“ najdete nejen na Vyškovsku, kde se s plným nasazením věnoval nejen  opravování starého turistického značení, ale i vytváření nových pěších tras. Jeho působením také vznikl kroužek vojenských turistů, bývalých  i aktivních zaměstnanců Vysoké vojenské školy ve Vyškově, který vedl více  než 10 let. Za svou práci pro rozvoj turistiky obdržel řadu ocenění KČT,  z nichž nejvyšším je Čestný odznak Vojty Náprstka.

I když mu zdraví již nedovolí aktivně se zúčastňovat turistických akcí, zájem o dění v KČT neztratil. Přejeme mu proto i do dalších let co nejlepší zdraví a stálý životní elán.

Jana Pavlíková