Jihomoravská oblast KČT

Jižní MoravaKlub českých turistů sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě, pořádá turistické akce pro členy i veřejnost, značíme turistické trasy všech typů, vydáváme mapy a časopis Turista, provozuj síť turistických chat a chrání přírodu. Registruje přes 33 tisíc členů, kterým poskytuje zajímavé členské výhody a slevy.

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní – velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy.

Jihomoravskou oblast Klubu českých turistů tvoří téměř 37 odborů, které sdružují na 3400 členů.

Jihomoravská oblast je také pořadatelem nebo spolupořadatelem několika akcí krajského nebo i širšího významu. Mezi významné akce, které se konají na území Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů patří zejména:

Předsedkyní Jihomoravské oblasti je Ing. Hana Slabáková – viz Kontakty.