1. Brněnská oslavila 50 let chaty v Mengusovcích

Rostislav Kašovský a Zdeněk Cabalka předávají dar ústředí – kotlíky pro venkovní vaření
Rostislav Kašovský a Zdeněk Cabalka předávají
dar ústředí – kotlíky pro venkovní vaření

Před zahájením letní sezony, ve dnech 22.–23. června 2018, bylo připraveno setkání,  při kterém byla odhalena pamětní deska k 50. výročí provozu chaty odboru  1. brněnská ve slovenských Mengusovcích. Této významné akce se zúčastnili  za ústředí KČT místopředseda Zdeněk Cabalka a člen vedení KČT Rostislav  Kašovský. Za Jihomoravskou oblast  KČT předsedkyně Hana Slabáková,  za KST Poprad Drahoslav Dúbravský  a Milan Žilka, za odbor předsedkyně  Jiřina Juránková a několik dalších  pracovníků odboru.

Setkání jsme zahájili přátelským  posezením u táboráku a povídáním  o začátcích vysokohorské turistiky, stanových základnách a dalších záležitostech.  Následující ráno však bylo pošmourné, po horách se válely černošedé mraky  a na vrcholcích byl zřejmý sněhový poprašek. Přesto skupina vyrazila na  výlet k Popradskému plesu a prohlídce symbolického cintorína.

Po společné večeři byla ve společenské místnosti chaty slavnostně odhalena  pamětní deska k 50. výročí zahájení provozu. Ještě dlouho do noci se pak  debatovalo o úspěších, problémech i dalších plánech odboru i turistiky.

Jsme přesvědčeni, že naše malé výročí bylo opravdu důstojně oslaveno.  Zároveň také děkujeme všem zúčastněným, že svou přítomností ocenili  množství odvedené práce pro rozvoj turistiky a poskytování možnosti všem  členům KČT trávit dny v příjemném a přátelském prostředí.

Miloslava Velanová

rubrika: